TWS förvärvar Styr Energi Service

TWS System AB förvärvar Styr Energi Service i Hudiksvall AB med tre anställda och en årsomsättning på ca 8 MSEK.

Styr Energi Service i Hudiksvall AB (SES) bedriver verksamhet inom fastighetsautomation och har stora likheter med TWS både vad gäller tjänsteutbud och företagskultur. SES är, liksom TWS, specialiserade på leveranser med Regins produkt- och systemutbud.

Företagen kompletterar varandra geografiskt:
SES hemmamarknad är Hälsingland, Härjedalen och del av Gästrikland medan
TWS främst arbetar i Västernorrland och i delar av Jämtland. Tillsammans ges nu goda förutsättningar att ytterligare
växa på marknaden.

From den 1/1 2022 ägs SES till 100% av TWS System AB. Nuvarande ägare Stefan Grubb och Håkan Eriksson kommer tillsammans med Daniel Fernlund att fortsatt vara
anställda i bolaget.

-SES är ett mycket välskött företag med gedigen kompetens och tillsammans med TWS finns det flera spännande möjligheter framöver, säger TWS VD Johan Bäckström.
Vi hälsar Stefan, Håkan och Daniel varmt välkommen till
TWS System AB.