Styr & regler

Vi konstruerar, programmerar, bygger kompletta styrskåp, installerar och driftsätter, till fullt färdig anläggning. Vi bygger även om befintliga apparatskåp på fältet om så önskas. Fabrikatet är övervägande Regin men andra fabrikat förekommer. Erfarenhet av Modbus, M-bus och LON kommunikation.

Energi

Kontakta oss om ni vill ha en energisnål anläggning. Vi samarbetar med flertalet konsulter inom alla kategorier och kan tillsammans ta fram besparingsåtgärder för just er anläggning.

Service

Det viktigaste för oss är att våra kunder känner sig trygga, får snabb fackmannamässig service och att med goda relationer skapa ett arbetsteam som strävar åt samma håll. På så sätt når vi tillsammans en bra slutprodukt.

Övervakning

Via vår Regin Scadawebbserver,  som alltid har de senaste programvarorna,  får ni fullständig kontroll över er anläggning, så som: Tidstyrning, loggning, manövrering, larmhantering, vidare sändning av larm via mail och/eller SMS mm.